เมมโมรี่ ไม่บันทึกย้อนหลัง


เมมโมรี่ ไม่บันทึกย้อนหลัง ?


ขั้นตอนที่ 1


1.1 กดเข้าไปที่ " รูปเฟือง "
ขั้นตอนที่ 2 


2.1 กดเข้าไปที่   " รูปเมมโมรี่ "

 ขั้นตอนที่  3 


3.1 กดที่คำว่า " รูป " เพื่อทำการฟอร์แมต เมมโมรี่ 

3.2 รอสัก 10 - 20 นาที แล้วค่อยเข้าไปดูย้อนหลัง