เปลี่ยนรหัสผ่านกล้องยังไงขั้นตอนที่  1  กดเข้าไปที่ " การตั้งค่าพารามิเตอร์  "

ขั้นตอนที่  2  กดเข้าไปที่คำว่า  " รหัสผ่าน "

ขั้นตอนที่  3  ใส่รหัสผ่านใหม่ได้เลย จะตั้งเป็น ตัวเลข 

                      หรือ อักษร ก็ได้