วิธีการลงทะเบียนขั้นตอนที่  1  กดคำว่า " ลงทะเบียน "


ขั้นตอนที่  2


2.1  ช่องโปรดป้อนบัญชี ใส่เป็น " E-Mail "

2.2  ช่องใส่รหัสผ่าน ให้ใส่ทั้ง อักษร และ ตัวเลข รวมกันให้ได้ 

        8 ตัว ขึ้นไป

2.3  เมื่อใส่ครบแล้ว กด " ส่ง "