ภาพกลับด้าน??


ดูกล้องแล้วภาพกลับด้านจากซ้ายไปขวา


ขั้นตอนที่ 1


1.1 กดเข้าไปที่รูป " เฟือง "ขั้นตอนที่  2


2.1 กดเข้าไปที่  " โลโก้เพลย์  "ขั้นตอนที่  3


3.1   ในแทบสีแดง ให้กดปิด ไม่ให้ขึ้นแทบสีฟ้าในด้านขวา