ปรับหน้ากล้องให้สว่างทำยังไงขั้นตอนที่่ 1  กดเข้าไปที่  " ไอคอน "  ที่วงเล็บไว้


ขั้นตอนที่  2  สามารถปรับ " ความมืด " และ " ความสว่าง "  ได้

                      ตาม ที่ต้องการ