ค้นหากล้องไม่เจอขั้นตอนที่  1  เข้าไปที่หน้าคำว่า " บ้าน "  แล้วกดรูป  + 

ขั้นตอนที่  2  กดเข้าไปที่คำว่า  " อื่นๆ "
ขั้นตอนที่  3  กดคำว่า " กล้อง IP "

ขั้นตอนที่  4  กด " เพิ่มด้วยตนเอง "
ขั้นตอนที่  5  กด " สแกนคิวอาร์โค้ด "

ขั้นตอนที่  6  สแกนคิวอาร์โค้ด ตามที่รูปวงไว้สแกนเสร็จแล้ว ก็จะมีตัวอักษร ขึ้นตรง UID จากนั้น เราก็ใส่ 

Pass Word ของกล้องได้เลย