กล้อง Offlineขั้นตอนที่  1  กดเข้าไปที่ จุด 3 จุด ตามภาพที่วงเล็บไว้

ขั้นตอนที่  2  กดเข้าไปที่่ " การตั้งค่าพารามิเตอร์ "ขั้นตอนที่่  3  กดคำว่า " ลบ "  กดลบเสร็จแล้่ว ไปกดปุ่ม " Reset

                     ที่ตัวกล้อง และ ทำการ แอดกล้องใหม่