กล้อง 1 ตัว ใช้โทรศัพท์ ดูได้กี่เครื่องกล้อง  1  ตัว  สามารถ ใช้โทรศัพท์ ดูได้กี่เครื่อง ??


ตอบ   กล้อง 1 ตัว สามารถใช้โทรศัพท์ ดูได้หลายเครื่อง  

           แค่มี รหัสผ่านกล้อง ก็สามารถเข้าดูได้แล้ว