กล้องมีเสียงสะท้อน
ขั้นตอนที่  1    กดเข้าไปที่คำว่า " เสียง "


ขั้นตอนที่   2   ปรับเสียง  " ลำโพง " และ  " ไมค์ "  ตามที่ต้องการ


*** เปิดเสียงดังไปอาจจะ ทำให้เป็นเสียงสะท้อน ****